Лінгвокраїнознавство англомовних країн для студентів напряму підготовки 6.020303 ― "Філологія (переклад)"

Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Посібник спрямовано на розкриття різних аспектів життя англомовних країн, які з огляду на географічні, історичні, культурні та інші чинники мають яскраво виражені особливості. Посібник містить різні факти культури англомовних країн

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Природничого-гуманітарного ННІ

Ключові слова

лінгвокраїнознавство, філологія, англомовні країни

Бібліографічний опис