Композити з неорганічними люмінесцентними оксидами для агробіологічних та біомедичних застосувань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вид-во Ліра-К

Анотація

В монографії висвітлено способи та умови створення, а також фізико-хімічні властивості композиційних матеріалів: склокерамік, полімер-оксидних структур та наночастинок типу ядро@оболонка. Проаналізовано просторову та електронну будову, морфологію та оптичні, в тому числі і люмінесцентні, властивості згаданих матеріалів з погляду їх застосування в спеціалізованих джерелах світла для споруд закритого грунту та як біомаркери і люмінесцентні конвертери для здійснення фотодинамічної терпії. Значну увагу присвячено питанням синтезу та дослідженню властивостей складових таких композитів. Розглянуто сучасні дані щодо формування в структурах як нелегованих, так легованих матеріалів стійких люмінесцентних комплексів. На основі порівняльного аналізу результатів експериментальних та розрахункових досліджень, показано можливі шляхи покращення люмінесцентних характеристик (інтенсивність, спектральний склад випромінювання) таких композиційних матеріалів з погляду їх застосування для агробіологічних та біомедичних потреб. Для науковців, що спеціалізуються в галузі спектроскопії кристалів та фізики твердого тіла, а також аспірантів та студентів фізичних спеціальностей ЗВО. Монографія є результатом виконання д/б теми № 110/14-пр-2019 «Підвищення енергоефективності світлодіодів для агробіологічних потреб шляхом створення нових люмінесцентних конверторів», яка виконувалась на кафедрі фізики Національного університету біоресурсів і природокористування України протягом 2019-2021 рр.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

композиційні матеріали, склокераміка, полімер-оксидні структури, наночастинки типу ядро-оболонка

Бібліографічний опис

Композити з неорганічними люмінесцентними оксидами для агробіологічних та біомедичних застосувань : монографія / В. В. Бойко [та ін.]. - К. : Вид-во Ліра-К, 2021. - 358 с. - ISBN 978-617-520-200-5

Зібрання