Економічна теорія : навчальний посібник-практикум для самостійної роботи студентів природничих спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вид-во "Колобіг"

Анотація

Даний посібник надасть можливість студентам самостійно засвоїти основні теоретичні положення економічної теорії. Методичний матеріал враховує загальні тенденції економічного розвитку та специфіку трансформаційних процесів, характерних для України. З огляду на посилення значення самостійної роботи студентів, особлива увага у посібнику приділена практичним завданням. Запропоновані тестові завдання, вправи і задачі дозволяють власними зусиллями отримати і перевірити свої знання дисципліни відповідно до модульно-рейтингової системи підготовки фахівців (ECTS). Посібник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс економічної теорії.

Опис

Рекомендовано Вченою Радою Навчально-наукового інституту бізнесу НУБіП України протокол №3 від 22.10.2012

Ключові слова

Бібліографічний опис

Економічна теорія : навчальний посібник-практикум для самостійної роботи студентів природничих спеціальностей / В. П. Гаврилюк. - К. : Вид-во "Колобіг", 2015. - 152 с.