Наукові засади відтворювання поголів’я великої рогатої худоби м’ясних порід : монографія

Анотація

У монографії висвітлено матеріали, щодо біології відтворювальної здатності великої рогатої худоби м’ясних порід. Наведені особливості ознак відтворювання самиць і бугаїв та принципи отримання і вирощування тварин з високою плодючістю.

Опис

Рекомендовано для друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол за № 3 від 25 жовтня 2017 р.)

Ключові слова

ВРХ

Бібліографічний опис

Наукові засади відтворювання поголів’я великої рогатої худоби м’ясних порід : монографія / А. М. Угнівенко [та ін.]. - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 400 с. - ISBN 978-966-929-680-1

Зібрання