Формування макроекономічної рівноваги на ринку товарів та платних послуг

Анотація

Досліджено теоретичну основу макроекономічної рівноваги та її вплив на доходи і витрати домогосподарств. Аналізуються основні моделі фінансової поведінки населення під впливом різних факторів, найважливіші джерела і види доходів, економічна сутність, структура та динаміка витрат вітчизняних домогосподарств упродовж останніх років. Значну увагу приділено основним напрямам раціоналізації витрат споживчого і неспоживчого характеру, дослідженню сутності, мотивів та форм заощаджень домогосподарств як вагомого джерела інвестиційних ресурсів, виявленню особливостей управління фінансами домогосподарств в умовах ринку. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення ти подальшого розвитку економічної системи України. Для науковців, працівників фінансової системи, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, усіх, хто прагне поглибити свої знання з економічної теорії та практики

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 6 від 26 лютого 2014 р.)

Ключові слова

економіка

Бібліографічний опис

Формування макроекономічної рівноваги на ринку товарів та платних послуг : монографія / М. П. Талавиря, І. В. Дворник, Г. М. Македон. - Ніжин : , 2014. - 290 с.

Зібрання