Бабезіоз собак : монографія

Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

У монографії наведені нові дані щодо поширення бабезіозу собак в Україні, зокрема в містах Києві, Борисполі, Чернігові, Донецьку. Наведені дані щодо сезонної динаміки захворювання собак на бабезіоз та ураженості тварин збудником хвороби залежно від віку, статі і породи. Висвітлені дослідження клінічного прояву бабезіозу у собак за спонтанного та експериментального зараження їх збудником Babesia canis. Наведені дані щодо впливу захворювання собак на бабезіоз на реактивність факторів клітинного та гуморального імунітету. Наведені патолого-анатомічні та патолого-гістологічні зміни органів собак, що загинули в результаті їх зараження збудником Babesia canis. Висвітлені результати дослідження по з’ясуванню терапевтичної ефективності препарату азидин-вет у зменшеній наполовину дозі і порівняння його дії з препаратом береніл. Встановлена можливість використання препарату піроцид для тривалої хіміопрофілактики бабезіозу собак. Вказана клінічна ефективність застосування імуномодулятора байпамун в комплексному лікуванні собак, хворих на бабезіоз. Наведена орієнтовна схема лікування собак. Встановлена ефективність отриманої авторами гіперімунної протибабезіозної сироватки крові з метою профілактикита лікування хворих на бабезіоз собак. Отриманий, досліджений і запропонований до застосування антиген для серологічної діагностики бабезіозу собак. Вивчено динаміку антитілоутворення за експериментального бабезіозу та при застосуванні собакам гіперімунної протибабезіозної сироватки крові.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 22 листопада 2017 р.)

Ключові слова

бабезіоз собак, паразитарні хвороби

Бібліографічний опис

Бабезіоз собак : монографія / М. П. Прус, О. В. Семенко, М. В. Галат. - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 259 с.

Зібрання