Англійсько-український термінологічний словник сталих виразів: автоматизація АПК

Анотація

Наведені поширені абревіатури та вислови з автоматизації АПК для роботи з перекладною літературою та розвитку технічного професійно орієнтованого іншомовного спілкування

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 25 листопада 2020 р.)

Ключові слова

автоматизація АПК, англійська мова, словник

Бібліографічний опис

Англійсько-український термінологічний словник сталих виразів: автоматизація АПК: словник / К. Г. Якушко [та ін.]. - К. : ДДП «Експо-друк», 2020. - 273 с.