Інституційне забезпечення формування землекористування в новоутворених територіальних громадах

dc.contributor.authorМельник, Денис Миколайович
dc.date.accessioned2019-04-24T06:55:51Z
dc.date.available2019-04-24T06:55:51Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionissertation for obtaining a scientific degree of the candidate of economic sciences in the specialty 08.00.06 «Economics of nature management and environmental protection». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. The dissertation is devoted to the solution of the actual scientific problem, which consists in substantiation of theoretical and methodical approaches and practical recommendations to the institutional support of the formation of land use in newly formed territorial communities in the conditions of decentralization of power. The scientific approaches to solving the problems associated with the formation of land use within their territory with a clear definition of the problems that are urgent, the establishment of the reasons for their occurrence, on the basis of which legislative, institutional and organizational proposals are formulated for their solution, are presented, and the expected results in case of its introduction. The conceptual foundations of institutional support for the formation of land use in newly formed territorial communities are formed as a set of norms and rules reflecting state, local and private interests and mechanisms for ensuring compliance with them, aimed at building land relations and land use, and forming a harmonious functioning of them, taking into account social, ecological and economic components based on the use of land. The conceptual model of distribution of functions between executive authorities and local self-government bodies concerning the formation of land use within the territories of territorial communities has been developed, giving them management, regulatory, organizational, and land management functions. The need to change the institutional environment for the formation of land use within the communities in the part of modernization of environmental, social, market, fiscal, organizational, legal, planning and innovation components has been proved. The organizational-institutional structure of land use development planning in territorial communities has been developed, which will ensure their economic feasibility and environmental safety. The estimation of the productivity of natural resource potential at the level of the region, district and territory of the territorial community is carried out. The priority of land management and urban planning documentation in providing a holistic planning process for the formation of land use within the territory of the community is scientifically grounded, their interdependence established and their impact on the level of capitalization of settlements in these communities is assesseduk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Дисертаційне дослідження присвячено вирішенню актуального наукового завдання – обґрунтування теоретико-методичних підходів і практичних рекомендацій з інституційного забезпечення формування землекористування в новоутворених територіальних громадах в умовах децентралізації влади. Наведено наукові підходи до розв’язання проблем, пов’язаних із формуванням землекористування у межах їх території з чітким визначенням пріоритетних серед них, причин їх виникнення, на підставі яких сформовано пропозиції законодавчого, інституційного та організаційного спрямування щодо їх вирішення та наведено очікувані результати. Сформовано понятійні засади інституційного забезпечення формування землекористування в новоутворених територіальних громадах як сукупність норм та правил, що відображають державні, місцеві та приватні інтереси, і механізмів, які забезпечують їх дотримання, спрямованих на становлення земельних відносин та землекористувань і формують гармонійне їх функціонування з урахуванням соціальної, екологічної та економічної складових на основі режиму використання земель. Розроблено концептуальну модель розподілу функцій між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо формування землекористування у межах територіальних громад, наділивши їх управлінськорегулюючими та організаційно-землевпорядними функціями. Доведено потребу зміни інституційного середовища формування землекористування у межах громад, зокрема осучаснення екологічної, соціальної, ринкової, фіскальної, організаційної, правової, планувальної та інноваційної складових. Розроблено організаційно-інституційну структуру землевпорядного планування розвитку землекористування в територіальних громадах, що забезпечить їх економічну доцільність та екологічну безпечність. Здійснено оцінювання продуктивності природно-ресурсного потенціалу на рівні регіону, району і територіальної громади. Науково обґрунтовано пріоритетність землевпорядної та містобудівної документацій у забезпеченні цілісного планувального процесу для формування землекористування у межах території громади, виявлено їх взаємозалежність та оцінено її вплив на рівень капіталізації земель населених пунктів у цих спільнотахuk_UA
dc.identifier.citationІнституційне забезпечення формування землекористування в новоутворених територіальних громадах: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.06 " Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища " / Д.М. Мельник ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 24 сuk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/6139
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectінституційне забезпечення, землекористування, землеустрій, землевпорядна і містобудівна документація, територіальна громада, капіталізація земельuk_UA
dc.titleІнституційне забезпечення формування землекористування в новоутворених територіальних громадахuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
melnik_D.M.pdf
Розмір:
445.15 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання