Охорона грунтів в агроландшафтах : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Навчальний курс «Охорона ґрунтів» не може повністю закрити всі проблеми щодо підготовки відповідних фахівців у вищих навчальних закладах України. Ми впевнено прогнозуємо, що найближчим часом в системі вищої освіти має з’явитися спеціальність , а може й напрям з охорони довкілля, базовим рівнем якої є охорона ґрунтів. Необхідно додати, що це зробити доцільно було б зробити ще років 50 від сьогодні, коли чітко визначилися процеси деградації ґрунтів і земель, опустинення ландшафтів України. У 2005 році вийшов у світ наш підручник (Булигін С.Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів .- К.: Урожай .- 2005 .- 300 с.), який на той час був новітнім, але на сьогодні накопився цілий пласт нових знань, які мали б були висвітлені в цьому підручнику у вигляді доповнень і змін. В результаті на виході представляється якісно покращений підручник, призваний надати певні уявлення про деградаційні процеси ґрунтів і земель, інженерне формування екологічно сталих агроландшафтів. В навчальному посібнику на основі синтезу концепції сучасного стану і розвитку ландшафтів і довкілля в цілому викладено основні теоретичні і методичні положення науки про формування екологічно сталих агроландшафтів, як базової основи для перетворення аграрної діяльності суспільства у екологічну безпечну і екологічно доцільну діяльність. Видання адресоване студентам агрономічних і землевпорядних спеціальностей, представляє певну цінність для фахівців Міністерства аграрної політики, землевпорядних організацій і служби земельної інспекції

Опис

Затверджено до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування

Ключові слова

охорона грунтів

Бібліографічний опис

Охорона грунтів в агроландшафтах : навчальний посібник / С. Ю. Булигін, С. В. Вітвіцький. - К. : НУБіП України, 2017. - 442 с.