Розвиток соціально-трудових відносин в аграрній сфері

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП “Компринт"

Анотація

У монографії викладено результати досліджень проблем розвитку соціально-трудових відносин в аграрній сфері, формування інституційного механізму їх регулювання в контексті соціально-економічного розвитку сільських територій, оцінки якості трудового життя в сільськогосподарських підприємствах, регулювання сегменту ринку праці в аграрній сфері тощо. Наукове видання складається із трьох розділів, у яких наведено теоретико-методичні й науково-практичні засади розвитку соціально-трудових відносин в аграрній сфері. Монографія є результатом підготовленої і захищеної докторської дисертації з експериментальними даними, яка адресована для працівників органів державної та місцевої влади, спеціалістів і керівників сільськогосподарських підприємств, профспілкових і громадських організацій в аграрній сфері. Вона буде корисною для наукових працівників, викладачів і студентів аграрних закладів освіти та тих, хто займається проблематикою економіки аграрної праці та розвитку сільських територій.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

соціадьно-трудові відносини

Бібліографічний опис

Ланченко, Є.О. Розвиток соціально-трудових відносин в аграрній сфері : монография / Є. О. Ланченко. - К. : ЦП "Компринт", 2022. - 266 с.

Зібрання