Обґрунтування параметрів взаємного розміщення робочих органів секції агрегату для смугового обробітку ґрунту

dc.contributor.authorДворник, Андрій Віталійович
dc.date.accessioned2023-02-21T12:49:13Z
dc.date.available2023-02-21T12:49:13Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionThe dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical sciences on a specialty 05.05.11 «Machines and Means of Mechanization of Agricultural Production». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. Research of structural and technological parameters of mutual placement of working bodies and their impact on energy quality in Ukraine is not given enough attention. A mechanical-mathematical model has been developed, which describes the parameters of mutual placement of the working bodies of the unit section for strip tillage and indicators of their efficiency. The method of assessing the effectiveness of strip tillage establishes the compliance of the influence of the working bodies on the condition of the treated strip and provides prompt adjustment of equipment and elimination of shortcomings. The proposed generalized indicator, taking into account the importance of individual quality indicators, determines the relative deviation of the values of individual quality indicators of tillage from the technologically specified, ensuring the objectivity of the assessment. During the research, the working transmission and speed of the unit remained unchanged, the time of passage of the study area and fuel consumption were recorded. The dependences between the parameters of mutual placement of the working bodies of the unit of the unit for strip tillage and the indicators of their efficiency are experimentally established. The parameters of mutual placement of the working bodies of the unit section for strip tillage are determined: depth of cultivation of the cultivator H=30 cm, distance from the axis of the front disc to the cultivator L=55 cm, distance from the cultivator to the axis of cutting discs C=38 cm cutting discs B=30 cm, depth of cutting discs’ h=16 cm, providing transverse roughness up to 15 % and lumpiness up to 10 %. The economic efficiency of the conducted researches is 2.2 l/ha or 41.8 UAH/ha in comparison with the basic variant – 1tRIPr OrthMan. With the projected loading of the unit for strip tillage 1 thousand ha/year, the payback period of one section will be 1 year compared to the base version, provided the same cost of the section of the unit for strip tillage 41800 UAH. The research carried out in the private enterprise «Iskra» obtained an additional economic efficiency of 1403.86 UAH/ha from the use of strip tillage technology when growing corn for grain in comparison with the traditional technology using plowing.uk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. Дослідженню конструкційно-технологічних параметрів взаємного розміщення робочих органів і їх впливу на якісно-енергетичні показники в умовах України не приділено достатньої уваги, саме тому розроблено механіко-математичну модель, яка описує параметри взаємного розміщення робочих органів секції агрегату для смугового обробітку ґрунту та показники ефективності їх використання. Методика оцінки ефективності смугового обробітку встановлює відповідність впливу робочих органів на стан обробленої смуги й забезпечує оперативне налагодження техніки й усунення недоліків. Запропоновано узагальнений показник із урахуванням вагомості окремих показників якості, що визначає відносне відхилення значень окремих якісних показників обробітку ґрунту від технологічно заданих, забезпечуючи об’єктивність оцінки. Під час досліджень робоча передача та швидкість руху агрегату залишалися незмінними, фіксувався час проходження досліджуваної ділянки і витрата палива. Експериментально встановлено залежності між параметрами взаємного розміщення робочих органів секції агрегату для смугового обробітку ґрунту та показниками ефективності їх використання. Параметри взаємного розміщення робочих органів секції агрегату для смугового обробітку ґрунту визначено: глибина обробітку глибокорозпушувача Н=30 см, відстань від осі переднього диска до глибокорозпушувача L=55 см, відстань від глибоко розпушувача до осі відрізних дисків С=38 см, відстань між відрізними дисками В=30 см, заглиблення відрізних дисків h=16 см, що забезпечують поперечну нерівність до 15 % та грудкуватість до 10 %. Економічна ефективність проведених досліджень становить 2,2 л/га або 41,8 грн/га в порівнянні з базовим варіантом – 1tRIPr OrthMan. При прогнозованому завантаженні агрегату для смугового обробітку ґрунту 1 тис. га/рік, термін окупності однієї секції буде становити 1 рік у порівнянні з базовим варіантом, за умови однакової вартості секції агрегату для смугового обробітку ґрунту 41800 грн.uk_UA
dc.identifier.citationОбґрунтування параметрів взаємного розміщення робочих органів секції агрегату для смугового обробітку ґрунту: автор. дис. . кандидата технічних наук: 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва" (технічні науки) / А.В. Дворник ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - Київ, 2021. - 22 сuk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/9516
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectполоса, комковатость, поперечная неровность, расход топлива, рабочий орган, скорость движения агрегата, глубина обработки, глубокорыхлитель, отрезной диск, передний диск.uk_UA
dc.titleОбґрунтування параметрів взаємного розміщення робочих органів секції агрегату для смугового обробітку ґрунтуuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
aref_dvornik.pdf
Розмір:
1.88 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання