До утворення торсів, як обвідних поверхонь граней тригранника дарбу при його русі по кривій на поверхні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вид. центр НУБіП України
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Несвідомін А.В., Пилипака С.Ф. До утворення торсів, як обвідних поверхонь граней тригранника дарбу при його русі по кривій на поверхні // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 116-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 23-24 лют. 2023 р., К.: Вид. центр НУБІП України, С. 374 – 376