Ціноутворення на біржовому ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Навчальний посібник охоплює питання теоретичних засад та практики ціноутворення на біржовому ринку, організації біржового котирування цін, методів прогнозування цінової ситуації на біржах, аналізу інструментарію управління ціновими ризиками за допомогою біржової торгівлі, особливостей механізму ціноутворення на біржовому аграрному ринку тощо. Посібник допоможе оволодінню студентами дисципліни “Ціноутворення на біржовому ринку” при стаціонарній форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” спеціальності “Біржова діяльність” та інших фінансово-економічних спеціальностей вищих навчальних закладів й аналогічних дисциплін на належному рівні, його матеріал може бути використаний при виконанні ними індивідуальних завдань, дипломних робіт, в тому числі при заочній, дистанційній та інших формах навчання. Структурно навчальний посібник містить виклад тексту лекцій, перелік контрольних питань по кожному тематичному розділу, зразки задач, тестів для атестації знань студентів, список літератури. Для студентів вищих навчальних закладів

Опис

Друкується за рішенням Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 9 від 22 квітня 2015 р.)

Ключові слова

ціна, ціноутворення, ринок, біржовий ринок

Бібліографічний опис

Ціноутворення на біржовому ринку : навчальний посібник / С. А. Стасіневич. - К. : , 2015. - 111 с.