Рекреаційне лісівництво

Анотація

У підручнику розкрито значення лісу як одного з найважливіших чинників біосфери Землі. У першій частині: «Лісознавство» висвітлено значення лісу як природної екосистеми, його екологію, морфологію, поновлення та формування, а також витоки, становлення й розвиток вітчизняної лісової типології. У другій частині: «Рекреаційне лісівництво» надана характеристика лісовим та лісопарковим ландшафтам, висвітлена рекреаційна оцінка лісів, питання головного користування лісом, рубок формування і оздоровлення лісів, у тому числі й ландшафтних рубок та інших заходів з формування і оздоровлення лісів, підвищення рівня рекреаційних властивостей лісів, особливості рекреаційного лісівництва. У третій частині: «Недеревні ресурси та побічні користування лісом. Охорона лісів від пожеж» висвітлено можливості отримати у рекреаційних лісах недервну продукцію та другорядні лісові матеріали а також здійснювати охорону рекреаційно-оздоровчих лісів від пожеж. 3міст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисциплін «Рекреаційне лісівництво». Посібник буде корисний студентам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти, спеціалістам лісового та садово-паркового господарства.

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету 6iopecypciв i природокористування України

Ключові слова

лісівництво, рекреаційне лісівництво

Бібліографічний опис

Рекреаційне лісівництво : підручник / П. П. Яворовський, С. Є. Сендонін, О. В. Токарева. - 1-ше вид. - К. : Наукова столиця, 2019. - 300 с.