Діагностика вірусних хвороб винограду при створенні сертифікованого безвірусного садивного матеріалу винограду в Україні

dc.contributor.authorКонуп, Людмила Олександрівна
dc.date.accessioned2023-02-28T09:23:05Z
dc.date.available2023-02-28T09:23:05Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionThe dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of agricultural sciences on a specialty 06.01.11 «Phytopathology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. The dissertation is devoted to the actual problem in the field of viticulture of studying the spread of crown gall in the territory of the Odesa, Mykolaiv and Kherson regions of the southern region of Ukraine, improving the methods of diagnosis, the development of chemical and biological measures to combat crown gall. The relevance of research is determined by the growth of product quality consumed by man, including the products of viticulture and winemaking. A phytosanitary examination was carried out for the presence of external symptoms of crown gall of industrial vineyards of the South of Ukraine. The ELISA method confirmed that the accumulation of pathogenic bacteria in different parts of the grape plant varies throughout the growing season from the maximum to the minimum, the best material for identification are tumors, roots and currency of the grape vines. The scientific novelty of the obtained results is that the impairment of the vineyards by crown gall in the Odesa, Mykolaiv and Kherson regions of the southern area has been carried out and their state has been established due to climate change; Stability studies of individual grape varieties for possible infection of the causative agent of crown gall grape were carried out, an express method of detecting tumors was developed. For the first time in Ukraine, the method of identifying bacteria isolates using PCR in real time with hybridization-fluorescent detection has been applied (Real Time PCR). The PCR method is verified in real time to identify bacteria isolates. The method of diagnosing crown gall using multiplex PCR in real time is modified. The optimal conditions for conducting thermotherapy for the disinfection of grape plants from crown gall of grapes have been established. Nonpeatogenic bacteria are isolated from the soil, which have antagonistic properties in relation to the causative agent. The effective chemical preparation has been found to diterebuladibenzo-18- Kraun-6, which possessed high antimicrobial and anti-opuleval activituk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.11 «Фітопатологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. Дисертацію присвячено актуальній проблемі в галузі виноградарства – вивченню поширення бактеріального раку на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей південного регіону України, удосконаленню методів діагностики, розробленню хімічних і біологічних заходів захисту рослин від бактеріального раку. Актуальність досліджень визначається зростанням вимог до якості виноградної і виноробної продукції. Проводили фітосанітарні обстеження на наявність зовнішніх симптомів бактеріального раку промислових виноградників півдня України. Методом ІФА підтверджено, що накопичення патогенних бактерій в різних частинах виноградної рослини коливається протягом усього вегетаційного періоду від максимального до мінімального, найкращим матеріалом для ідентифікації є пухлини, коріння і чубуки виноградної лози. Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому: проведено моніторинг ураженості бактеріальним раком виноградників в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях південного регіону і встановлено їх стан у зв’язку зі змінами клімату; проведено дослідження стійкості окремих сортів винограду до ураження збудником бактеріального раку винограду, розроблено експрес-метод виявлення пухлин. Вперше в Україні було застосовано метод ідентифікації ізолятів бактерій за допомогою ПЛР в режимі реального часу з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією (Real time PСR). Розроблено метод і підібрані умови для проведення термотерапії для знезараження виноградних рослин від бактеріального раку. Виділено з грунту непатогенні бактерії, які мали антагоністичні властивості щодо збудника хвороби. Знайдено ефективний хімічний препарат дитретбутилдибензо-18-краун-6, який має високу антимікробну і протипухлинну активністьuk_UA
dc.identifier.citationБактеріальний рак винограду і обґрунтування заходів щодо обмеження його розвитку в Південному регіоні України : автор. дис. . доктора с.-г. наук: 06.01.11 "Фітопатологія" (с.-г. науки) / Л.О. Конуп ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - Київ, 2021. - 42 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/9605
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectзбудник бактеріального раку винограду, ПЛР у реальному часі, виноградник, термотерапія, бактерії антагоністи, краун-ефіриuk_UA
dc.titleДіагностика вірусних хвороб винограду при створенні сертифікованого безвірусного садивного матеріалу винограду в Україніuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
aref_konup.pdf
Розмір:
7.79 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання