Конкурентоспроможність продукції скотарства і птахівництва України в системі євроінтеграції

Анотація

У монографії за результатами проведеного дослідження викладено теоретичні, методологічні та практичні засади формування та оцінки конкурентоспроможності продукції скотарства і птахівництва України в контексті процесу євроінтеграції. Визначені основні напрями підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства і птахівництва України в системі євроінтеграції Розрахована на слухачів магістерських програм економічних спеціальностей, аспірантів, науковців, керівників і спеціалістів агропромислового виробництва

Опис

Друкується за рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 30 жовтня 2015 року)

Ключові слова

економіка тваринництва, конкурентоспроможність продукції скотарства, економіка

Бібліографічний опис

Конкурентоспроможність продукції скотарства і птахівництва України в системі євроінтеграції : монографія / М. М. Ільчук [та ін.]. - К. : ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2015. - 321 с.

Зібрання