Правове регулювання екологічного обліку в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП “Компрінт"

Анотація

У даному монографічному дослідженні, з урахуванням сучасних досягнень економічних наук та теорії екологічного права розкрито юридичну природу екологічного обліку, правові засади його становлення на міжнародному, європейському та вітчизняному рівні, визначено його основні види, правові форми та способи, а також особливості правового регулювання, що дозволило авторам запропонувати шляхи удосконалення теорії екологічного права та екологічного законодавства. Видання розраховано на студентів юридичних спеціальностей, викладачів, наукових працівників, а також на тих, хто цікавиться сучасними проблемами реалізації засад сталого розвитку, зокрема, засобами державного обліку при забезпеченні раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

право, правове регулювання, екологічний облік

Бібліографічний опис

Краснова, Ю.А. Правове регулювання екологічного обліку в Україні : монографія / Ю. А. Краснова, Є. О. Щиглов ; ред. М. В. Краснова. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2022. - 257 с. - ISBN 978-617-8049-63-8

Зібрання