Економіка сільського господарства

Анотація

Висвітлено особливості розвитку сільського господарства в умовах ринкових відносин. Значну увагу приділено проблемам підвищення ефективності використанні земельних і матеріальних ресурсів, а також основним напрямам розвитку сільського господарства на основі інтенсифікації виробництва, поглиблення спеціалізації і концентрації, раціонального використання природних ресурсів. Для студентів вищих навчальних закладів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

сільського господарства, економіка

Бібліографічний опис

Економіка сільського господарства : навчальний посібник / С. М. Рогач [та ін.]. - К. : ЦП Компринт, 2020. - 546 с.