Продуктивність ячменю ярого і картоплі залежно від ступеня забур'яненості в західному лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.13 «Гербологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації викладено результати дослідження стану забур’янення, водно-фізичних властивостей темно-сірого лісового ґрунту, рівня продуктивності, якості продукції зерна ячменю ярого і бульб картоплі, а також економічної і енергетичної ефективності агроценозів за органо-мінеральної та органічної систем удобрення в західному Лісостепу України. Отримані результати і узагальнений матеріал уможливлює рекомендувати виробництву найбільш економічно і енергетично вигідні та конкурентоспроможні технології вирощування ячменю ярого (Сонцедар) і картоплі (Воля) в умовах західного Лісостепу України, яка забезпечує найвищу продуктивність тестових культур: за органо-мінеральної системи удобрення: ячменю ярого – 7,2 т/га к. о. у варіанті внесення препаратів Ланцелот, 33 г/га + Аксіал, 1 л/га у фазу виходу у трубку (+ 26,3 % до контролю); картоплі – 10,6 т/га к. о. у варіанті внесення гербіцидів Гезагард, 4 л/га + Пантера, 1 л/га (+ 34,2 % до контролю); за органічної системи удобрення: ячменю ярого – 6,6 т/га к. о. у варіанті внесення препаратів Ланцелот, 33 г/га + Аксіал, 1 л/га у фазу виходу у трубку (+ 24,5 % до контролю); картоплі – 9,9 т/га к. о. у варіанті внесення гербіцидів Гезагард, 4 л/га + Пантера, 1 л/га (+ 32 % до контролю)

Опис

Thesis for a candidate degree in agricultural sciences, specialty 06.01.13 «Herbology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The dissertation presents the results of research on the state of weed infestation, the water-physical properties of dark gray forest soil, the level of productivity, the quality of the harvest, and the economic and energy efficiency of agrocenosis of spring barley and potato by organo-mineral and organic fertilizer systems in the western forest-steppe of Ukraine. It was established that the smallest amount of weed infestation in the crops of spring barley at the time of harvest was formed by organo-mineral (11 pcs./m2) and organic (18 pcs./m2) fertilizer systems in the preparation of Lancelot – 33 g/ha + Axial – 1 l/ha (phase of the output of the tube), which is 86 and 81 % less, respectively, than the control. For the 2014–2016 survey, it was found that the least infestation in potato was due on organomineral (20 pcs. m2) and organic (36 pcs./m2) fertilizer systems in the application of preparations of Hesagard – 4 l/ha + Panthera – 1 l/ha, which is 81 and 67 % less, respectively, than control. Explained that on the organomineral fertilizer background, the highest yield of barley on the average for three years of research provides for the application of herbicedes Lancelot – 33 g/ha + Axial – 1 l/ha (output phase) – 4.8 t/ha (+ 26.3 % for control), and potatoes – the application of preparations Hesagard – 4 l/ha + Panthera – 1 l/ha – 28.8 t/ha (+ 35.8 % to control). On the organic fertilizer background, the highest yield of spring barley on average for three years of research ensures the application of herbicides Lancelot – 33 g/ha + Аxial – 1 l/ha (phase of the output tube) – 4.4 t/ha (+ 25.7 % to control) and potatoes – the application of preparations Hesagard – 4 l/ha + Pantherа – 1 l/ha – 26.8 t/ha (+ 32.7 % to control). The productivity of test crops was the highest: for organo-mineral fertilizer system: spring barley – 7.2 t/ha f. u. in the variant of application of herbicides Lancelot, 33 g/ha + Аxial, 1 l/ha in the phase of the tube (+ 26,3 % to control); potato – 10.6 t/ha f. u. in the variant of introduction of herbicides Hesagard, 4 l/ha + Pantherа, 1 l/ha (+ 34,2 % to control); for organic fertilizer system: spring barley – 6.6 t/ha f. u. in the variant of introduction of herbicides Lancelot, 33 g/ha + Axial, 1 l/ha in the phase of the tube (+ 24,5 % to control); potato – 9.9 t/ha f. u. in the variant of application of herbicides Hesagard, 4 l/ha + Panthera, 1 l/ha (+ 32 % to control). The highest level of profit in the technology of spring barley growing on the average for 2014–2016 was found in the variant of the application of herbicides Lancelot, 33 g/ha and Axial, 1 l/ha (exit phase tube) – 8.4 thousand UAH/ha for the organomineral system and 6,1 thousand UAH/ha for organic. The level of profitability in this variant for both fertilizer systems was respectively 100.0 and 65.6 %. The highest profit level for potato cultivation was found in the variant of the application of herbicides of Hesagard, 4 l/ha + Panthera, 1 l/ha: for the organomineral system – 68.4 thousand UAH/ha, for organic – 59.6 thousand UAH/ha. The profitability level was 146.2 and 125.2 %, respectively. The highest coefficient of energy efficiency (Kee) for the growth of spring barley was in the variant of application of herbicides Lancelot, 33 g/ha + Axial, 1 l/ha (phase of the outlet): for the organo-mineral system – 3.88, for organic – 1.53, it accordingly on 0.6 and 0.32 exceeds the indicator on the control. In the potato the highest coefficient of energy efficiency (Kee) was established in the variant of the preparations: Hesagard, 4 l/ha + Panthera, 1 l/ha: for the organomineral system – 1.24, for organic – 1.13, it accordingly on 0.14 and 0.1 exceeds the indicator on the control

Ключові слова

агроценоз ячменю ярого і картоплі, бур’яни, гербіциди, сидерати, системи удобрення, щільність, структурно-агрегатний стан, вологість ґрунту, продуктивність, якість продукції, економічна і енергетична ефективність

Бібліографічний опис

Продуктивність ячменю ярого і картоплі залежно від ступеня забур'яненості в західному лісостепу України: автореф. дис. ... кандидата с.-г. наук 06.01.13 "Гербологія" / Г.М. Корпіта ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - К., 2018. - 23 с

Зібрання