Практикум з гербології

Анотація

У навчальному посібнику відповідно до типової програми з гербології викладений матеріал для лабораторно-практичний робіт з гербології. Подані морфо біологічні особливості дорослих бур’янів та їх сходів і насіння. Представлені агротехнічні і хімічні засоби контролю бур’янів для їх вивчення і використання студентами при розробці інтегрованої системи контролювання бур’янового компоненту агроітоценозів.

Опис

Рекомендовано до друку Вченими Радами: Національного університету біоресурсів і природокористування України, Білоцерківського національного університету, Агробіологічного факультету, та факультету захисту рослин, екології та біотехнологій НУБіП України

Ключові слова

гербологія, бур'яни, захист від бур'янів

Бібліографічний опис

Практикум з гербології : навчальний посібник / М. П. Косолап [та ін.]. - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : НУБіП України, 2019. - 930 с.