Фізика грунту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

В навчальному посібнику детально висвітлені властивості ґрунту як специфічного фізичного об’єкта (будова та мікробудова, гранулометричний склад та структура, фізичні, фізико-механічні, водні та повітряні властивості). На основі детальних досліджень фізичних властивостей орних ґрунтів України визначені основні причини виникнення, поширення і розвитку фізичної деградації, особливості їх прояву в природних зонах України на не меліорованих та меліорованих ґрунтах, визначені економічні, екологічні і соціальні наслідки та розроблені головні шляхи їх подолання. Розроблені прогностичні моделі у фізиці ґрунтів (сорбції/десорбції, транспорту вологи і дрібнодисперсних елементів , математичне педотрансферне моделювання) Значну увагу приділено сучасним методам вивчення фізичних властивостей і режимів ґрунтів: вивчення ґрунтів у режимі in situ і on-line, ґеостатичний, дистанційний, ГІС-технології). Навчальний посібник з дисципліни «Агрофізика грунту» призначений для студентів і спеціалістів у галузі агрономії, ґрунтознавства, екології та природокористування.

Опис

Ключові слова

фізика грунтів, фізика

Бібліографічний опис