Заповідні дендросозоекзоти Українського Полісся

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП «КОМПРІНТ»
Анотація
Проаналізовано результати інвентаризаційних досліджень раритетних дендроекзотів природно-заповідного фонду Українського Полісся. Описано історію паркобудівництва, напрями досліджень дендросозоекзотів та мережу штучних заповідних парків. Здійснено структурний флористичний аналіз видового складу дендросозоекзотів, проаналізовано стан репрезентативності видів рослин, у тому числі вікових дерев, з’ясовано роль дендросозоекзотів у ландшафтному фітоценодизайні. Видання розраховане, здебільшого, на молодих учених, аспірантів і студентів відповідних фахів, а також на коло читачів, які цікавляться раритетними екзотичними видами деревних рослин.
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою НУБіП України
Ключові слова
дослідженя дендросозоекзотів, дендросозоекзоти, рослини, дендрологія
Бібліографічний опис
Заповідні дендросозоекзоти Українського Полісся : монографія / А. М. Савоськіна, С. Ю. Попович. - К. : ЦП «Компринт» , 2019. - 110 с.
Зібрання