Екологічно безпечне водокористування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В цьому навчальному посібнику висвітлено поняття адаптації водокористування до природно-техногенних факторів, розкрито суть адаптації шляхом застосування превентивно- профілактичних технологій водоподачі і водовідведення для різних водоспоживачів. Подано характеристику основних категорій водоспоживачів, класифікацію заходів і засобів водопостачання та критеріїв їх залежності від природо-техногенних факторів Посібник присвячено вирішенню проблеми захисту біоресурсів при ефективному, безпечному для людини і довкілля природокористуванні в умовах зміни клімату на прикладі докорінної зміни складу і функцій систем водопостачання та водовідведення за умов покращення земельних і водних ресурсів. Розрахована на студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів наукових установ, проектних та експлуатаційних організацій, насамперед у галузі процесів, машин і обладнання механізації сільського господарства, а також у споріднених галузях охорони навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій

Опис

Рекомендовано вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України як навчальний посібникдля студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та 8.10010203 «Механізація сільського господарства» (Протокол №4 від 26.11.2014 р.).

Ключові слова

екологія, екологічно безпечне водокористування

Бібліографічний опис

Екологічно безпечне водокористування : Навчальний посібник. Електронне видання комбінованого використання на CD-ROM / Ф. І. Гончаров. - К. : , 2015. - 215 с.