Тлумачний словник основних термінів інформаційної культури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У тлумачний словник включено понад 120 термінів понятійного апарату інформаційної культури педагогічних працівників освіти. Словник дає змогу найповніше представити значення термінів, вживаних дослідниками у першій чверті ХХІ століття. Особливістю тлумачного словника є наявність в ньому бібліографічних посилань на джерела, що були використані при формулюванні основних понять. Видання адресується науковцям, педагогам, аспірантам, магістрантам, студентам та широкому колу осіб, зацікавлених у розвитку власної інформаційної культури.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

інформатизація, освіта, 3G

Бібліографічний опис

Тлумачний словник основних термінів інформаційної культури : тлумачний словник / О. Д. Гуменний. - К. : НУБіП України, 2016. - 133 с.