Адміністративно-правові засади діяльності громадських об’єднань в Україні

Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Монографія присвячена дослідженню проблемних питань адміністративно-правового статусу громадських об’єднань. Визначено теоретико-правові засади, юридичний зміст, структура громадських об’єднань та їх взаємодія з органами внутрішніх справ. Розкрито природу адміністративно-правового статусу громадських об’єднань, виокремлено їх види та особливості, охарактеризовано принципи утворення та діяльності, проаналізовано юридичний зміст та структуру адміністративно-правового статусу, визначено особливості утворення та реєстрації громадських об’єднань та виділено шляхи їх вдосконалення, сформульовано їх права та обов’язки. Монографія може бути корисною для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, державних службовців, працівників правоохоронних органів, фахівців органів державної влади, суддів та всіх, хто зацікавлений діяльністю громадських організацій

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 11 від 20 квітня 2016 р.)

Ключові слова

адміністративне право

Бібліографічний опис

Адміністративно-правові засади діяльності громадських об’єднань в Україні : монографія / В. І. Курило, У. В. Рамазанова. - К. : , 2016. - 222 с.

Зібрання