Міжнародна ветеринарна гістологічна номенклатура

Анотація

У термінологічному словнику латинською, англійською і українською мовами наведені сучасні міжнародні гістологічні терміни, які використовують у ветеринарній медицині. Словник рекомендується науковим співробітникам, які займаються гістологією тварин і викладачам дисципліни «Цитологія, гістологія, ембріологія» для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» і «Магістр» напряму «Ветеринарна медицина».

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

гістологічна номенклатура, ветеринарна номенклатура, ветеринарна гістологічна номенклатура

Бібліографічний опис

Міжнародна ветеринарна гістологічна номенклатура = Nomina histologica veterinaria : термінологічний словник / В. Т. Хомич [та ін.]. - К. : , 2019. - 273 с.