Інформаційно-комунікаційні технології методичного забезпечення при підготовці майбутніх фахівців-екологів : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У монографії досліджується інформаційно-методичне забезпечення вивчення спеціальних дисциплін майбутніми екологами в розрізі застосування інформаційно-комцнікаційних технологій. Показано роль і місце інформаційно-методичного забезпечення у навчальному процесі аграрних ВНЗ.

Опис

Рекомендовано Вченою Радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №1 від 29.08.2017р.).

Ключові слова

інформаційно-методичне забезпечення

Бібліографічний опис

Інформаційно-комунікаційні технології методичного забезпечення при підготовці майбутніх фахівців-екологів : монографія / Т. Ю. Осипова, О. О. Заболотько. - К. : , 2017. - 235 с.

Зібрання