Ефективність використання кормових добавок із пробіотичною та пребіотичною діями у годівлі молодняку свиней

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації викладено теоретичний та експериментальний матеріал щодо використання кормових добавок Пробіолакт і Пребіолакт у годівлі молодняку свиней. Встановлено, що згодовування Пробіолакту у раціонах ранньовідлученого молодняку свиней у кількості 1,0 г, 1,5 та 2,0 г на голову за добу підвищує середньодобові прирости тварин на 5,9 %, 15,1 та 14,7 %, за зменшення витрат кормів до 6,0 %, 12,9 та 11,7 %. За введення добавки в склад раціону свиней на вирощуванні продуктивність підвищується на 8,0 %, 14,5 та 13,7 %, а витрати корму зменшуються до 7,4–12,6 %. Використання Пробіолакту в раціоні відгодівельного поголів’я сприяє підвищенню середньодобових приростів на рівні 2,9–9,7 %. За згодовування пребіотичної кормової добавки Пребіолакт ранньовідлученому молодняку свиней в обсязі 2,0 г, 2,5 та 3,0 г на голову за добу середньодобові прирости тварин підвищуються на 6,4 %, 14,9 та 14,0 %, молодняку свиней на вирощуванні – на 5,0 %, 14,4 та 13,9 %, відгодівельного поголів’я – на 5,1 %, 9,4 та 13,0 %, за значного зменшення витрат кормів на одиницю продукції. В усіх випадках помітне підвищення перетравності основних поживних речовин корму, особливо протеїну та клітковини, покращуються обмін Нітрогену, показники забою та якість отриманої продукції

Опис

Dissertation for the degree of Candidate of Agricultural Sciences in the specialty 06.02.02 «Animal Feeding and Feed Technology». National University of Life and Environmental Sciences. Kyiv, 2018. The dissertation presents the theoretical and experimental material on the use of feed additives Probiolact and Prebiolact when feeding young pigs. It has been established that feeding of Probiolact in the diets of early-weaned young pigs at the rate of 1.0 g, 1.5 and 2.0 g per head daily increases average daily weight gains of animals by 5.9 %, 15.1 and 14.7 % and reduces feed consumption by 6.0 %, 12.9 and 11.7 %. Supplementation of the diets of growing pigs with the additive increases productivity by 8.0 %, 14.5 and 13.7 % and reduces feed consumption to the level of 7.4–12.6 %. Feeding of Probiolact to fattening pigs promotes an increase in the average daily gains by 2.9–9.7 %. When feeding a prebiotic feed additive Prebiolact to early-weaned young pigs at the rate of 2.0 g, 2.5 and 3.0 g per head daily, the average daily weight gains of animals increase by 6.4 %, 14.9 and 14.0 %, to young growing pigs – 5.0 %, 14.4 and 13.9 %, to fattening pigs – 5.1 %, 9.4 and 13.0 %. At the same time there is a significant reduction in feed consumption per unit of production. In all cases, there is a significant increase in the digestibility of the essential feed nutrients, especially protein and fiber, improvement of nitrogen exchange, slaughter figures and quality of the obtained products

Ключові слова

пробіотик, пребіотик, молодняк свиней, продуктивність, перетравність корму, гематологічні показники, внутрішні органи, якість м’яса

Бібліографічний опис

Ефективність використання кормових добавок із пробіотичною та пребіотичною діями у годівлі молодняку свиней: автореф. дис. ... кандидата с.-г. наук 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів " / В.М. Бойчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - К., 2018. - 22 с

Зібрання