Виробництво трихограми. Механіко-технологічні основи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ВЦ НУБіП України
Анотація
У монографії обґрунтовано конструкціно-технологічні параметри пневматичного калібратора яєць зернової молі, проаналізовано вплив крупності яєць зернової молі на якісні показники ентомологічного препарату трихограми, визначено ефективність препарату в польових умовах, встановлено економічну ефективність виробництва та внесення препарату. Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, спеціалістів аграрної сфери, що займаються дослідженням та впровадженням виробництва екологічно-безпечної продукції.
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 11 від 24 червня 2015 р.)
Ключові слова
машини для захисту рослин, виробництво трихограми
Бібліографічний опис
Виробництво трихограми. Механіко-технологічні основи : монографія / О. А. Марус, Г. А. Голуб. - К. : ВЦ НУБіП України, 2015. - 232 с.
Зібрання