Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Цивільно-процесуальні документи» для студентів юридичного факультету ОКР «Бакалавр»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри цивільного та господарського права НУБіП України. Розглянуто і схвалено на засіданні Навчально-методичної ради Юридичного факультету. Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради юридичного факультету.

Ключові слова

цивільно-процесуальні документи, процесуальні документи, civil procedural documents, procedural documents, Zivilprozessdokumente, Verfahrensdokumente

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Цивільно-процесуальні документи» для студентів юридичного факультету ОКР «Бакалавр» : методичні рекомендації / уклад. М. В. Пушкар. - К. : , 2023. - 43 с.