Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики із дисципліни: «Технологія виробництва продукції рослинництва та тваринництва»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "Компринт"

Анотація

Наведено методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики із дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва та тваринництва» для студентів денної форми навчання економічного факультету спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Методичні рекомендації включають програму навчальної практики, її завдання та короткий теоретичний матеріал до кожного із розділів. У методичних рекомендаціях наведено приклади розрахунків, які проводяться під час зберігання зерна та плодоовочевої продукції та пакети завдань для самостійного проведення цих розрахунків студентами. Завершуються методичні рекомендації переліком літературних джерел.

Опис

Рекомендовано Вченою радою агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

виробництво продукції рослинництва, виробництво продукції тваринництва, production of plant products, Herstellung pflanzlicher Produkte, Produktion von tierischen Produkten, production of livestock products

Бібліографічний опис

Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики із дисципліни: «Технологія виробництва продукції рослинництва та тваринництва» : методичні вказівки для студентів денної форми навчання економічного факультету спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / уклад. С.М. Гунько. - К. : ЦП "Компринт", 2023. - 120 с.