Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів : монографія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "КОМПРИНТ"
Анотація
У монографії висвітлено результати теоретичного та експериментального аналізу проблеми виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів. Здійснено аналіз філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної літератури з питань виховання милосердя, уточнено сутність і структуру понять «милосердя», «вихованість милосердя в учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів». Визначено специфіку виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів. Розроблено критерії, показники та виявлено рівні вихованості милосердя. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів. Монографія адресована студентам педагогічних спеціальностей, вчителям початкової школи, педагогічним працівникам інтернатних закладів, соціальним педагогам, науковцям, аспірантам.
Опис
Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 22.11.2017 року)
Ключові слова
структура феномена «милосердя»
Бібліографічний опис
Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів : монографія / Л. В. Канішевська, Н. В. Вишнівська. - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 320 с.
Зібрання