Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

У монографії висвітлено результати теоретичного та експериментального аналізу проблеми виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів. Здійснено аналіз філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної літератури з питань виховання милосердя, уточнено сутність і структуру понять «милосердя», «вихованість милосердя в учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів». Визначено специфіку виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів. Розроблено критерії, показники та виявлено рівні вихованості милосердя. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів. Монографія адресована студентам педагогічних спеціальностей, вчителям початкової школи, педагогічним працівникам інтернатних закладів, соціальним педагогам, науковцям, аспірантам.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 22.11.2017 року)

Ключові слова

структура феномена «милосердя»

Бібліографічний опис

Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів : монографія / Л. В. Канішевська, Н. В. Вишнівська. - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 320 с.

Зібрання