Методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з дисципліни «Господарське право» для студентів ОС «Бакалавр» відокремлених структурних підрозділів факультету аграрний менеджмент спеціальності 073 «Менеджмент»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні рекомендації розроблені з метою поглибленого вивчення студентами дисципліни «Господарське право» набуття навичок самостійного опрацювання теоретичного матеріалу, структурування потрібної інформації. Наведено список рекомендованої літератури.

Опис

Схвалено до друку кафедрою цивільного права та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України. Схвалено на засіданні вченої ради юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Ключові слова

право, господарське право, law, commercial law, Rechtswissenschaft, Handelsrecht

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з дисципліни «Господарське право» для студентів ОС «Бакалавр» відокремлених структурних підрозділів факультету аграрний менеджмент спеціальності 073 «Менеджмент» : методичні рекомендації / уклад.: В. П. Олексюк , О. Ю. Піддубний. - К. : , 2023. - 139 с.