Інноваційні технології генетики дрібних домашніх тварин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Інноваційні технології годівлі, генетики та розведення дрібних домашніх тварин» ОС «Магістр» зі спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина». Посібник буде корисний студентам, аспірантам та викладачам закладів вищої освіти

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (Протокол № 10 від 22 червня 2022 року)

Ключові слова

генетика, дрібні домашні тварини, інноваційні технології

Бібліографічний опис

Інноваційні технології генетики дрібних домашніх тварин : навчальний посібник. Т. ІІ / С. О. Костенко. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2022. - 368 с.