Аналітичні методи лабораторних досліджень. Облаштування хімічних аналітичних лабораторій, загально приняті та додаткові підготовчі роботи для досліджень : навчальний посібник

Анотація

В навчальному посібнику розглянуті загальні питання правил роботи в аналітичній хімічній лабораторії та її облаштування, а саме вимоги до приміщення, водопостачання, каналізації, газопостачання, вентиляції, електрообладнання, лабораторних меблів тощо. Особлива увага приділена проведенню загальноприйнятих робіт у хімічній аналітичній лабораторії, таких як миття і сушіння лабораторного посуду, зважування речовин, вимір і регулювання температури, нагрівання й охолодження речовин, створення розрідженого стану, перегонка, концентрування, перемішування і екстракція речовин, титрування розчинів. Описані окремі підготовчі роботи: кристалізація; визначення густини, в’язкості, температури плавлення й кипіння, вологості, тиску, висушування і здрібнення речовин, приготування розчинів тощо. Наводиться оцінка похибок, вірогідності й точності результатів дослідження, подано основні правила оформлення звітів. Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів та молодих фахівців, які будуть працювати в сучасних хімічних аналітичних лабораторіях.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 11 від 24 червня 2015 р. )

Ключові слова

лабораторія, дослідженя, хімія

Бібліографічний опис

Аналітичні методи лабораторних досліджень. Облаштування хімічних аналітичних лабораторій, загально приняті та додаткові підготовчі роботи для досліджень : навчальний посібник / Д. О. Мельничук [та ін.]. - К. : , 2016. - 242 с.