Ветеринарна біохімія : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "КОМПРИНТ"
Анотація
У посібнику описано особливості змін метаболізму за патології органів серцево-судинної, респіраторної, травної та сечової систем та відповідні біохімічні констеляції; способи діагностики імунодефіцитного стану орга-нізму в новонароджених тварин і прогнозування його розвитку; проаналізо-вано біохімічні методи дослідження у ветеринарії (об’ємно-аналітичні, елек-трохімічні, оптичні, хроматографічні) та забезпечення якості діяльності біохі-мічної лабораторії. Рекомендується для набуття практичних навичок, які необхідні для проведення експериментальних досліджень із використанням біохімічних методів. Для поліпшення засвоєння теоретичного матеріалу наведено ряд методик (лабораторних робіт). Посібник розрахований на аспірантів, докторантів і молодих спеціалістів, які навчаються та працюють в області ветеринарної медицини для підготовки фахівців з питань біохімічних досліджень у лабораторній діагностиці хвороб тварин.
Опис
Рекомендовано Вченою радою НУБіП України (протокол № 3 від 25 жовтня 2017 року)
Ключові слова
ветеринарна біохімія
Бібліографічний опис
Ветеринарна біохімія : навчальний посібник / В. А. Томчук, В. А. Грищенко, В. І. Цвіліховський. - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 568 с.