Економіка і підприємництво, менеджмент : навчальний посібник

Анотація

У посібнику відповідно до навчальної програми курсу викладено теоретико-методологічні і методичні основи з економіки,організації і менеджменту підприємницької діяльності аграрних підприємств. Для студентів, магістрів, викладачів та читачів, які цікавляться проблемами функціонування вітчизняних аграрних підприємств.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 6 від 02.11.2015р.).

Ключові слова

економіка

Бібліографічний опис

Економіка і підприємництво, менеджмент : навчальний посібник / С. М. Рогач [та ін.]. - 2-ге вид., стереотипне. - К. : ЦП «Компринт», 2018. - 722 с.