Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Центр учбової літератури

Анотація

У підручнику відображені загальні засади організації фінансового обліку та формування облікової політики сільськогосподарських кооперативів, викладено порядок обліку основного виробництва за різними схемами, детально розглянуто специфіку облікової роботи витрат і послуг сервісних кооперативів, висвітлено особливості обліку формування та використання їх власності, а також особливості обліку оподаткування та подання звітності. Підручник складено за змістом програми вибіркової дисципліни «Облік у сільськогосподарських кооперативах», що передбачена навчальними планами підготовки фахівців зі спеціальності 7.030.50901 «Облік і аудит». Він рекомендується також спеціалістам-практикам у сфері обліково-аналітичної роботи, слухачам інститутів післядипломної освіти та факультетів підвищення кваліфікації

Опис

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-5512 від 15.04.2014 р.)

Ключові слова

бухгалтерський облік, аудит, агросервісні кооперативи

Бібліографічний опис

Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Я. Плаксієнко [та ін.] ;За заг. ред. В. Я. Плаксієнка. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 515 с.