Integrated Technical English Course:Ч. 1. Bachelor’s Course

Анотація

Видання пропонує інтегрований курс з розвитку іншомовних комунікативних міжпрофесійних та міжпредметних зв‘язків студентами технічних факультетів аграрних університетів під час дистанційного вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням на бакалавраті

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України(протокол №4 від28.11.2018р)

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Integrated Technical English Course : навчальний посібник. Ч. 1. Bachelor’s Course / О. Г. Пономаренко [et al.] ; ed. В. Д. Бялик. - K. : Експодрук, 2018. - 344 p.