Актуальні проблеми м'ясопереробної галузі

Анотація

У підручнику висвітлені проблеми сучасного стану м’ясної промисловості України, розглянуто основні властивості речовин, які входять до складу сировини та готової продукції, а також закономірності проходження процесів з їх використанням на усіх стадіях виробничого циклу. Наведено порівняльні характеристики традиційних і сучасних технологій виробництва м’ясних продуктів. Детально висвітлені переваги та недолік застосування у виробництві інгредієнтів, у тому числі біологічно активних добавок, як невід’ємної складової раціону людини ХХІ сторіччя. Наведена детальна інформація про розвиток інноваційних технологій в галузі, розвиток біотехнології, сучасний стан використання нано-матеріалів при виробленні та пакування продукції, висвітлена проблема забезпечення належної якості та безпечності харчової продукції. Висвітлені відомості щодо способів організації виробництва в умовах захисту належного стану прилеглої до підприємства території та збереження природних умов довкілля. Підручник призначений для магістрів спеціальності 181 "Харчові технології", аспірантів, науковців, спеціалістів переробних галузей м’ясної промисловості та фахівців, які працюють в системі переробних галузей АПК, а також для всіх, хто займається проблемами підвищення якості та безпечності харчових продуктів

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів та природокористування України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 11 від 20 квітня 2016 р.)

Ключові слова

м'ясо, м'ясопереробна галузь, м'ясопродукти

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми м'ясопереробної галузі : підручник / Л. В. Баль-Прилипко [та ін.] ; За ред. Л. В. Баль-Прилипко. - 2-ге вид., виправ. та доп. - К. : , 2016. - 542 с.