Моніторинг і оцінка у соціальній роботі

Анотація

Посібник містить матеріали щодо організації і проведення моніторингу реалізації та оцінки ефективності різних форм організації діяльності у соціальній сфері: заходів, соціальних проєктів і програм, соціальних послуг. Визначено поняття «моніторинг», «оцінка», «оцінювання», сформульовані основні завдання впровадження моніторингу і оцінки як методик аналізу даних і результатів соціальної роботи. Сформульовано вимоги яким мають відповідати показники та індикатори оцінювання, принципи визначення кількісних та якісних показників. Наведено джерела інформації, методи збору даних та основні елементи планування моніторингу та оцінки діяльності. Визначено основні завдання, інструменти та механізми проведення моніторингу реалізації і оцінки ефективності соціальних заходів, соціальних проєктів, соціальних програм державного та регіонального рівнів, соціальних послуг. Матеріали посібника можуть бути використані викладачами, аспірантами, студентами в навчальному процесі за спеціальностями «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», «Управління соціальними закладами», підвищення кваліфікації фахівців соціальної сфері, а також фахівцями соціальної сфери, які здійснюють моніторинг і оцінку соціальних проєктів, програм та соціальних послуг

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 23 листопада 2022 р.)

Ключові слова

Соціальна робота, Моніторинг соціальної роботи

Бібліографічний опис

Моніторинг і оцінка у соціальній роботі : навчальний посібник / В. Д. Шинкарук [та ін.]. - К. : Трик-Принт, 2022. - 360 с.