Оцінка і управління якістю ґрунтів

Анотація

У навчальному посібнику викладено історію розвитку напряму оцінки ґрунтів, проведений порівняльний аналіз сучасних методів оцінки ґрунтів. Наголошено на важливості оцінки якості ґрунтів як основного засобу виробництва рослинницької продукції, визначені головні показники оцінки якості ґрунтів. Розглянуті різні варіанти оцінки якості ґрунтів для практичних цілей. Викладено зв’язок поміж якістю ґрунту і вартістю земельних ділянок за нормативної та експертної оцінки земель, детально описані водний, тепловий, повітряний, токсикозний, біологічний та поживний режими, їх показники та оцінка, вплив кожного ґрунтового режиму на родючість ґрунтів, ріст, розвиток та врожайність сільськогосподарських культур, розкриті особливості проходження ґрунтових процесів і формування ґрунтових режимів, розроблені шляхи визначення оптимуму властивостей ґрунту та управління ґрунтовими режимами. Наведені моделі для прогнозування зміни вмісту гумусу, розрахунку балансу гумусу, формули для розрахунку доз вапна для нейтралізації антропогенної кислотності, показані методи визначення оптимальних значень параметрів властивостей та режимів ґрунту, удосконалені шляхи регулювання основних режимів ґрунту із врахуванням сучасних досліджень вітчизняних та закордонних вчених, що надає посібнику наукової цінності та новизни. Видання призначене для студентів агрономічних і землевпорядних спеціальностей, викладачів, науковців і фахівців Міністерства аграрної політики та продовольства, які спеціалізуються на проблемах раціонального використання ґрунтових ресурсів.

Опис

Затверджено до друку Вченою радою Національного університету біо- ресурсів і природокористування України

Ключові слова

грунтознавство, оцінка якості грунтів, управління якістю грунтів

Бібліографічний опис

Оцінка і управління якістю ґрунтів : навчальний посібник / С. Ю. Булигін [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2020. - 489 с.