Організаторська робота у студентській групі : навчальний посібник для наставників студентських груп

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міленіум
Анотація
Висвітлені проблеми удосконалення змісту, методів та організаційних форм роботи у студентській групі. Схарактеризована сутність педагогічного процесу, спрямованого на формування компетентного, всебічно розвиненого, естетично та духовно багатого, підготовленого до творчої діяльності студента. Дозвіллєву діяльність відображено через призму звичаєвої культури українського народу. Запропоновано широкий спектр форм роботи у студентській групі, які можуть використовуватися науково-педагогічними працівниками, наставниками студентських груп у підготовці до свят, визначних дат та інших заходів. Показано досвід наставницької роботи у студентській групі СП-1501. Для наставників студентських груп, науково-педагогічних працівників, педагогів- практиків, студентів, широкого загалу читачів – усіх, хто цікавиться проблемами організаторської роботи у студентській групі, організації дозвілля і проведення вільного часу. Видання посібника здійснюється за кошти авторів.
Опис
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 2 від 27 вересня 2017 року)
Ключові слова
дозвілля, дозвіллєва діяльність, культура, мистецтво, музичне мистецтво, театральне мистецтво, хореографічне мистецтво, фольклор, звичаї, обряди, традиції
Бібліографічний опис
Організаторська робота у студентській групі [Электронный ресурс] : навчальний посібник для наставників студентських груп / Т. І. Ковальчук, В. Д. Шинкарук. - К. : Міленіум, 2017. - 652 с.