Землекористування корпоративних сільськогосподарських підприємств в Україні: ефективність, розвиток, регулювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ФОП Ямчинський О.В.

Анотація

У монографії проаналізовано сучасний стан і тенденції використання земельних ресурсів у корпоративних сільськогосподарських підприємствах. Установлено, що нині в умовах індустріалізації сільськогосподарського виробництва агрокорпорації, обробляючи десятки або навіть сотні тисяч гектарів сільськогосподарських земель, характеризуються значним розширенням землекористування. Запропоновано систему територіально диференційованих обмежень щодо попередження надмірної економічної концентрації земельних ресурсів, яка базується на встановленні граничних площ земель сільськогосподарського призначення, котрі можуть перебувати у власності чи користуванні особи (групи пов’язаних осіб), не призводячи до монополізації землекористування і втрати власником мотивації до самостійного господарювання на землі. Обґрунтовано науково-методичний підхід до порівняльної оцінки ефективності використання земельних ресурсів у корпоративних сільсько-господарських підприємств, який базується на зіставленні показників економічної діяльності таких підприємств із середньогалузевими. Наукове видання розраховане на дослідників, аспірантів, магістрів факультетів землевпорядкування вищих навчальних закладів, викладачів, фахівців з землеустрою, моніторингу, агрономів, працівників сфери державного управління земельними ресурсами та органів місцевого самоврядування. Відтворення всієї книги чи якої-небудь її частини будь-якими засобами або в якій-небудь формі, у тому числі в Інтернеті, без письмового дозволу авторів забороняється.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 10 від 24 квітня 2019 року)

Ключові слова

земельні відносини, землекористування

Бібліографічний опис

Землекористування корпоративних сільськогосподарських підприємств в Україні: ефективність, розвиток, регулювання : монографія / О. В. Краснолуцький, А. Г. Мартин, О. В. Шевченко. - К. : ФОП Ямчинський О.В., 2019. - 307 с. - ISBN 978-617-7804-17-7

Зібрання