Зміст і методика виховної роботи наставника студентської групи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП «КОМПРИНТ»

Анотація

Робота присвячена проблемі діяльності наставника студентської групи, яка розглядається як суттєва складова системи виховної роботи ЗВО. У монографії розкрито питання змісту виховної роботи наставника, виховання здорового способу життя та формування студентського колективу. Видання адресоване молодим наставникам студентських груп та викладачам, студентам педагогічних факультетів, аспірантам та усім тим, кого хвилюють питання виховання студентської молоді.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (Протокол № 4 від 25 листопада 2020 року).

Ключові слова

виховна робота, вища освіта

Бібліографічний опис

Зміст і методика виховної роботи наставника студентської групи : монографія / Л. М. Маценко. - К. : ЦП «Компринт», 2020. - 439 с.

Зібрання