Фінансовий облік

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Знання

Анотація

Фінансовий облік”. У ньому розглядається ведення фінансового обліку на підприємствах. Окремі розділи посібника присвячені обліку грошових коштів, розрахункових операцій, запасів, необоротних активів, праці та заробітної плати, інвестицій, власного капіталу, витрат, доходів, результатів діяльності. Враховано вимоги чинного законодавства, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні та інші нормативні документи. Призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит” усіх рівнів акредитації, а також може бути використаний слухачами інститутів післядипломної освіти, бухгалтерами, фінансистами, економістами, менеджерами, аудиторами та іншими фахівцями, які бажають мати ґрунтовні знання з бухгалтерського обліку.

Опис

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Ключові слова

фінансовий облік, бухгалтерський облік і аудит, аудит, бухгалтерський облік

Бібліографічний опис

Фінансовий облік : навчальний посібник / Л. К. Сук, П. Л. Сук. - К. : Знання, 2015. - 662 с.