Макроекономіка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вид-во ПП Лисенко М.М.

Анотація

Викладені основи макроекономіки з урахуванням ринкових умов розвитку економіки. Запропоновані тестові завдання, що дає можливість знайти варіанти відповідей на них і дозволяє власними зусиллями отримати та перевірити свої знання дисципліни відповідно до модульно-рейтингової системи підготовки фахівців (ECTS). Посібник рекомендований студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації

Опис

Рекомендовано Вченою радою Навчально-наукового інституту бізнесу НУБіП України від 29 вересня 2009р.

Ключові слова

макроекономіка, економіка, ринкова економіка

Бібліографічний опис

Талавиря, М.П. Макроекономіка : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. П. Талавиря , О. В. Пащенко. - Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. - 552 с. - ISBN 978-617-640-045-5