Еймеріоз та ізоспороз свиней

Анотація

У монографії викладено матеріали власних моніторингових досліджень з питань поширення еймеріозу та ізоспорозу свиней в умовах господарств північно-західного регіону України. Встановлено сезонну та вікову динаміку інвазій. Визначено рівень інвазованості свиней еймеріями, ізоспорами та їх асоціаціями, як складових паразитоценозів свиней. Проведено порівняльний аналіз різних методів досліджень, що рекомендуються для діагностики еймеріїдозів. Підтверджено високу діагностичну ефективність методу Котельникова-Хренова за еймеріозу свиней. Запропоновано авторський спосіб зажиттєвої діагностики еймеріїдозів свиней: «Спосіб експрес-діагностики еймеріозу свиней». Встановлено його переваги порівняно з іншими копроскопічними методами досліджень. Встановлено високу терапевтичну та економічну ефективність препаратів солікокс та бровасептол оральний за еймеріозу свиней. Досліджено вплив лікарських засобів на морфологічні та біохімічні показники крові свиней. Монографія є складовою частиною ініціативної теми «Діагностика та заходи боротьби з інвазійними хворобами тварин» (номер державної реєстрації 0112U00257431).

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 3 від 28 жовтня 2020 р.)

Ключові слова

еймеріоз, ізоспороз свиней, динаміка інвазій

Бібліографічний опис

Еймеріоз та ізоспороз свиней : монографія / Н. М. Сорока, Ю. В. Кичилюк, І. Ю. Пашкевич. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2020. - 170 с.

Зібрання