Використання рекреаційних територій в контексті ефективного управління землями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

МВЦ "Медінформ"

Анотація

В монографії досліджено теоретичні засади та прикладні аспекти організаційно- економічних відносин у сфері ефективного використання рекреаційних ресурсів об`єктів природно-заповідного фонду. Зокрема, сформульовано умови формування рекреаційних об\ктів та запропоновано механізми їхз функціонування (з використаням екологічних показників та параметрів оптимізації оцінки соціальної складової); запропоновано складові організаційно-економічного механізму ефективного використання рекреаційних ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗФ шляхом удосконалення методів управління земельними ресурсами ПЗФ на регіональному та місцевому рівнях. Монографія призначена для науковців, фахівців земельних, сільськогосподарських та екологічних органів, працівників виконавчої влади та місцевого самовряду- вання, студентів вищих закладів освіти.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

землекористування, рекреаційні теріторії, управління землями

Бібліографічний опис

Бавровська, Н.М. Використання рекреаційних територій в контексті ефективного управління землями : монографія / Н. М. Бавровська, Є. В. Бутенко. - К. : МВЦ "Медінформ", 2015. - 338 с. - ISBN 978-966-409-168-5

Зібрання