Теорія і проектування комп’ютерних систем і мереж

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Редакційно-видавничий відділ НУБіП України

Анотація

В навчально посібнику описані загальні принцири проектування та створення систем обробки та захисту інформації, представлені елементи спеціалізованої мови програмування AHDL та приклади реалізації сучасних функціональних вузлів і блоківрадіоелектронних систем. Посібник буде у нагоді для студентів, що вивчають проектування та побудову засобів оробки та захисту інформації. Призначені для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 125 «Кібербезпека»

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету інформаційних технологій (протокол № 5 від 22листопада 2023 р.)

Ключові слова

Комп'ютерні мережі, Комп'ютерні системи, Computer networks, Computer systems

Бібліографічний опис

Теорія і проектування комп’ютерних систем і мереж : навчальний посібник. Ч. 1. Проектування систем обробки та захисту інформації / О. М. Кулініч [та ін.]. - К. : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2023. - 410 с.